ZOSTAŃ PARTNERSKĄ POMOCĄ DROGOWĄ STOWARZYSZENIA MOTOEXPERT !

 

Korzyści wynikające z partnerstwa / bycia członkiem wspierającym Stowarzyszenia:

– przekazywanie Klientów chcących zlecić transport pojazdu powypadkowego w regionie Państwa działalności (1)

– polecanie usług  transportowych w zakresie pomocy drogowej wszystkim członkom, partnerom i klientom Stowarzyszenia (2) 

–  bezpłatne, telefoniczne porady prawne świadczone przez adwokatów i radców prawnych z listy Stowarzyszenia (3) 

–  bezpłatne, telefoniczne porady techniczne świadczone przez rzeczoznawców techniki samochodowej z listy Stowarzyszenia (4)

– wpis na listę partnerów i członków wspierających Stowarzyszenia (5)

– rabaty na usługi rzeczoznawców techniki samochodowej z listy Stowarzyszenia i produkty dostępne w sklepie internetowym Stowarzyszenia (6)

–  regionalna reklama internetowa świadczonych usług transportowych w regionie Państwa działalności (7)

 

 

1 Stowarzyszenie MOTOEXPERT pozyskawszy  Klienta zainteresowanego transportem uszkodzonego pojazdu powypadkowego lub pokolizyjnego do regionu Państwa działalności (np. zza granicy do Polski lub z innej części kraju) będzie mogło przekazać Klienta Państwa firmie. 

2  Świadcząc usługi m.in. na rzecz osób poszkodowanych w zdarzeniach drogowych Stowarzyszenie MOTOEXPERT będzie mogło przekazywać osobom zainteresowanym usługami transportowymi pomocy drogowych numer kontaktowy Państwa firmy. Ponadto lista partnerskich pomocy drgowych Stowarzyszenia MOTOEXPERT będzie opublikowana na stronach internetowych Stowarzyszenia oraz przekazana partnerom strategicznym naszej organizacji.

3 Członkowie wspierający Stowarzyszenia (partnerzy) mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych świadczonych telefonicznie przez partnerskich adwokatów i radców prawnych znajdujących się na liście Stowarzyszenia. Długość jednorazowej porady prawnej udzielonej telefonicznie nie może przekraczać 10 minut /w jednej sprawie/.  Warunkiem uzyskania porady jest powołanie sie na partnerstwo i bycie członkiem wspierającym.

4 Członkowie wspierający Stowarzyszenia (partnerzy) mogą korzystać z bezpłatnych porad technicznych świadczonych telefonicznie przez rzeczoznawców z listy Stowarzyszenia. Długość jednorazowej, telefonicznej porady technicznej nie może przekraczać 10 minut /w jednej sprawie/. Warunkiem uzyskania porady jest  powołanie się na partnerstwo i bycie członkiem wspierającym.

5 Lista partnerskich pomocy drgowych Stowarzyszenia MOTOEXPERT będzie opublikowana na stronach internetowych Stowarzyszenia oraz przekazana wszystkim partnerom strategicznym naszej organizacji.

6 Stowarzyszenie MOTOEXPERT przewiduje dla wszystkich członków wspierających organizacji możliwość udzielania rabatów na usługi rzeczoznawców techniki samochodowej z listy Stowarzyszenia  oraz na wszystkie  produkty, jakie są lub będą dostępne w sklepie internetowym prowadzonym przez Stowarzyszenie MOTOEXPERT.

7 Usługi transportowe partnerskich pomocy drogowych Stowarzyszenia MOTOEXPERT będą reklamowane na stronach regionalnych organizacji. Na każdej ze stron będzie przedstawiona oferta usług transportowych w regionie prowadzenia przez Państwa działalności.

 

Jak zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia MOTOEXPERT? To proste!

Wypełnij i prześlij do nas Ankietę wraz z Deklaracją Członkowską