ZOSTAŃ PARTNEREM STOWARZYSZENIA MOTOEXPERT !

 

Zostając Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia MOTOEXPERT możesz uzyskać następujące korzyści:

–  pozyskiwanie zleceń wykonywania niezależnych usług rzeczoznawczych w regionie Twojej działalności (1)

– bezpłatne, telefoniczne porady prawne świadczone przez adwokatów i radców prawnych z listy  Stowarzyszenia (2)

– reklama Twojej dzialalnosci w regionie (3)

– doskonalenie wiedzy z zakresu techniki samochodowej i likwidacji szkód komunikacyjnych oraz udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie  (4)

–  możliwość współpracy z zagranicznymi ekspertami (5)

– rabaty na usługi oferowane przez Stowarzyszenie i produkty dostępne w sklepie internetowym Stowarzyszenia (6)

– dostęp do materiałów reklamowych i informacyjnych oraz aktualnych zmian w przepisach  prawnych z zakresu likwidacji szkód i regulacji związanych z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy samochodowego w Polsce (7)

 

1 Biura, związki, organizacje zrzeszające rzeczoznawców techniki samochodowej będące partnerami Stowarzyszenia MOTOEXPERT mogą liczyć na zlecenia przekazywane z centrali organizacji i wykonywanie niezależnych usług rzeczoznawczych w regionie ich działalności. Zwiększenie grona odbiorców świadczonych usług rzeczoznawczych będzie miało wpływ na wzrost możliwości zarobkowania.

2  Biura, związki, organizacje zrzeszające rzeczoznawców techniki samochodowej jako członkowie wspierający organizacji mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych świadczonych telefonicznie przez partnerskich adwokatów i radców prawnych znajdujących się na liście Stowarzyszenia. Długość jednorazowej porady prawnej udzielonej telefonicznie nie może przekraczać 10 minut. Warunkiem uzyskania porady jest powołanie sie na członkowstwo w organizacji i wskazanie numeru członka. 

3   Usługi rzeczoznawcze każdego z partnerów Stowarzyszenia MOTOEXPERT będą reklamowne na stronach regionalnych organizacji. Reklama na każdej ze stron będzie przedstawiała ofertę usług w określonym regionie Polski tj. w regionie prowadzenia działalności przez członka wspierającego (partnera) Stowarzyszenia MOTOEXPERT.

Jednym ze statutowych celów działalności Stowarzyszenia MOTOEXPERT jest szkolenie i  doskonalenie wiedzy w dziedzinie techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego oraz w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych. W związku z tym wszyscy partnerzy organizacji będą mogli uczestniczyć w kursach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 5 Członkami Stowarzyszenia MOTOEXPERT są zarówno polscy, jak i niemieccy rzeczoznawcy techniki samochodowej oraz adwokaci. W związku z tym możliwa jest współpraca naszych partnerów (członków wspierających) z zagranicznymi ekspertami m.in. w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych.

6 Stowarzyszenie MOTOEXPERT przewiduje dla wszystkich członków wspierających możliwość udzielania rabatów na usługi  Stowarzyszenia MOTOEXPERT oraz na produkty, jakie są lub będą dostępne w sklepie internetowym prowadzonym przez Stowarzyszenie.

7 Wszystkie biura, związki, organizacje zrzeszające rzeczoznawców techniki samochodowej będąc partnerami Stowarzyszenia MOTOEXPERT uzyskają dostęp do materiałów reklamowych i informacyjnych oraz aktualnych zmian w przepisach  prawnych z zakresu likwidacji szkód i regulacji związanych z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy samochodowego w Polsce. Dostęp ten będzie możliwy za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia MOTOEXPERT i za pomocą ‘’Newslettera’’.

 

NIE ZWLEKAJ – ZOSTAŃ PARTNEREM MOTOEXPERT !

Zapraszamy do współpracy biura, związki i wszelkie organizacje zrzeszające rzeczoznawców techniki samochodowej

Aby zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia MOTOEXPERT wypełnij i prześlij  Deklarację Członkowską.