WYPADEK DROGOWY NA SŁOWACJI

Opiniowanie szkód komunikacyjnych po wypadku na Słowacji

Podczas coraz częstszych podróży polskich kierowców na Słowację (szczególnie w okresie urlopowo-wakacyjnym) coraz częściej dochodzi do wypadków drogowych z ich udziałem. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, że wypadek samochodowy na Słowacji nie został spowodowany z naszej winy tj. sprawca poruszał się na słowackich znakach resjestracyjnych, mamy prawo dochodzenia odszkodowania powypadkowego z jego polisy OC. W tym przypadku osoba poszkodowana wskutek wypadku drogowego na terenie Słowacji powinna pamiętać, iż ma prawo dokonać likwidacji szkody bezpośrednio u słowackiego ubezpieczyciela lub przeprowadzić procedurę likwidacyjną za pośrednictem reprezentanta do spraw roszczeń w Polsce.

Polak poszkodowany w wyniku wypadku samochodowego na Słowacji może skorzystać z niezależnych usług rzeczoznawczych świadczonych przez rzeczoznawców samochodowych Stowarzyszenia MOTOEXPERT, jeśli likwidacja powstałej szkody komunikacyjnej dokonywana będzie w Polsce. Nasza organizacja ma wówczas możliwość sporządzenia kompleksowej opinii technicznej za pośrednictwem regionalnego rzeczoznawcy samochodowego w Polsce, w regionie miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. W zależności od danego przypadku  przy likwidacji szkody powstałej na Słowacji możliwe jest wdrożenie odpowiednich procedur, jakimi dysponuje  Stowarzyszenie MOTOEXPERT, które mają na celu możliwie jak najszybsze zakończenie procedury likwidacyjnej i uzyskanie należnego odszkodowania powypadkowego.

Osoby poszkodowane w wypadku drogowym na Słowacji, chcące skorzystać z usług oferowanych przez Stowarzyszenie MOTOEXPERT tj. dokonać wyceny szkody powypadkowej przez rzeczoznawcę naszej organizacji, mogą liczyć bowiem (w wybranych przypadkach) na rozliczenie kosztów rzeczoznawczych na podstawie tzw. cesji wierzytelności. Dodatkowo osoby, którym przydarzył się wypadek samochodowy na Słowacji, mogą uzyskać pomoc prawną, jaką oferują partnerscy adwokaci i radcy prawni, współpracujący z MOTOEXPERT i polecani klientom organizacji.

W zależności o rodzaju wypadku samochodowego na Słowacji oraz wartości i zakresu poniesionych przez polskiego kierowcę szkód, możliwe jest wdrożenie odpowiedniej procedury likwidacyjnej – w tym procedury z udziałem niezależnych rzeczoznawców MOTOEXPERT i prawników. W tej sprawie proponujemy więc naszym potencjalnym Klientom kontakt z centralą Stowarzyszenia MOTOEXPERT  pod numerem tel.+ 48 032 746 07 77, gdzie nasi konsultanci będą w stanie udzielić bliższych informacji oraz będą w stanie wskazać odpowiednią w Państwa przypadku procedurę działania, mającego na celu uzyskanie odszkodowania za wypadek na Słowacji.  Zapraszamy!

 

Wypadek samochodowy w Słowacji – Wypadki drogowe na Słowacji