WYPADEK DROGOWY W BELGII

Dochodzenie odszkodowania po wypadku w Belgii

Polacy podróżujący do Belgii własnym samochodem powinni mieć na uwadze możliwość uczestniczenia w niezawinionym wypadku drogowym na terenie obcego państwa. Zdarza się bowiem coraz częściej, że zagraniczne podróże kończą się dla polskich kierowców wypadkiem, do którego może dojść bez ich winy. Jeśli więc osoba poszkodowana w niezwinionym wypadku samochodowym w Belgii poniosła szkody materialne (tj. szkody w pojeździe) to ma prawo dochodzić odszkodowania powypadkowego od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia, z jego polisy OC. Decyzja o tym, gdzie będzie przeprowadzona procedura likwidacyjna należy jednak w tym przypadku do poszkodowanego.

Każda osoba poszkodowana, której przytrafił się niezawiniony wypadek samochodowy w Belgii, ma prawo wybrać sposób likwidacji szkody. Możliwe jest bowiem przeprowadzenie likwidacji szkody w kraju miejsca zdarzenia czyli w Belgii – wówczas likwiduje się szkodę bezpośrednio u belgijskiego ubezpieczyciela,  jak również istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania za wypadek drogowy w Belgii na terenie Polski. Jeśli likwidacja ma przebiegać w Polsce to konieczne jest przeprowadzenie procedury za pośrednictwem reprezentanta do spraw roszczeń w Polsce.

Jeśli niezawiniony wypadek samochodowy w Belgii spowodował szkody w pojeździe z reguły konieczna jest wycena powstałych uszkodzeń. Stowarzyszenie MOTOEXPERT za pośrednictwem regionalnych rzeczoznawców samochodowych w Polsce jest w stanie dokonać niezależnej wyceny szkody komunikacyjnej i sporządzić kompleksową, polskojęzyczną opinię techniczną określającą wartość powstałych uszkodzeń. Sporządzenie opinii przez Stowarzyszenie MOTOEXPERT jest jednak możliwe wówczas, gdy likwidacja odbywa się w Polsce.

Decydując się na tę formę likwidacji szkody poszkodowany korzystający z usług organizacji dodatkowo może liczyć także na pomoc prawną partnerskiego adwokata lub radcy prawnego współpracującego ze Stowarzyszeniem, który w toku procedury likwidacyjnej będzie mógł reprezentować interesy osoby poszkodowanej w wyniku wypadku samochodowego w Belgii. Warto jednak mieć na uwadze fakt, iż koszty rzeczoznawcze i adwokackie po wypadku na terenie Belgii z zasady nie należą do zakresu szkody, a zatem muszą być rozliczone z poszkodowanym w formie gotówkowej.

By poznać szczegóły oferty, jaką posiada Stowarzyszenie MOTOEXPERT w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych po niezawinionych wypadkach samochodowych w Belgii, prosimy o kontakt z centralą organizacji pod numerem telefonu +48 032 746 0777. Nasi konsultanci będą w stanie udzielić bliższych informacji na temat ewentualnej wyceny szkody i przebiegu procedury likwidacyjnej, jaką będzie można zastosować w określonym przypadku. Jeśli więc zdarzył Ci się wypadek samochodowy w Belgii – zadzwoń i zapytaj!

 

Wypadek samochodowy Belgia – Wypadek drogowy w Belgii