WYCENA WARTOŚCI POJAZDU / SAMOCHODU

Rzeczoznawcy samochodowi będący członkami i partnerami Stowarzyszenia MOTOEXPERT wykonują wyceny wartości pojazdów samochodowych m.in. dla potrzeb klientów indywidualnych, urzędów celnych i skarbowych, banków, funduszy leasingowych,etc.

Za pośrednictwem partnerskich ekspertów techniki samochodowej Stowarzyszenie MOTOEXPERT oferuje wyceny samochodów osobowych, motocykli, pojazdów powyżej 3,5t, autobusów, przyczep i naczep.

Wycena wartości rynkowej pojazdu obejmuje:

– identyfikację pojazdu (+ dokumentacja zdjęciowa)

– dokładne oględziny pojazdu (+ dokumentacja zdjęciowa)

– ustalenie stanu technicznego pojazdu

  • – badanie grubości powłoki lakierowe
  • j
  • – sporządzenie w

yceny wartości pojazdu

– wydanie pisemnej opinii wraz z wydrukiem dokumentacji zdjęciowej

Wycena samochodu – Oszacowanie wartości auta – Wycena wartości rynkowej pojazdu