WYCENA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH

Wypadek samochodowy, stłuczka czy kolizja samochodowa powodują z reguły konieczność oceny i oszacowania szkód powstałych wskutek zdarzenia drogowego. Wówczas niezbędna może okazać się wycena szkody powypadkowej dokonana przez rzeczoznawcę techniki samochodowej. Aby wycena szkody komunikacyjnej była możliwie jak najbardziej obiektywna, warto zlecić jej wykonanie niezależnemu rzeczoznawcy samochodowemu. 

Partnerscy i członkowscy rzeczonawcy samochodowi Stowarzyszenia MOTOEXPERT oferują sporządzanie niezależnych opinii technicznych, sporządzanych m.in. po wypadkach i kolizjach drogowych. Obiektywna i niezależna wycena szkody drogowej stanowi podstawę uzyskania należnej (nie zaniżonej) kwoty przysługującego odszkodowania.

W zakres wyceny szkody komunikacyjnej (opinii technicznej) Stowarzyszenia MOTOEXPERT wchodzą:

– identyfikacja pojazdu (+ dokumentacja fotograficzna)

– dokładne oględziny uszkodzonego pojazdu  (+ dokumentacja fotograficzna)

– szczegółowy opis uszkodzeń  (+ dokumentacja fotograficzna)

– badanie grubości powłoki lakierniczej  (+ dokumentacja fotograficzna)

– opracowanie kosztorysu naprawy (system DAT lub Audatex)

– wycena wartości rynkowej pojazdu

– określenie wartości pozostałości pojazdu (niezbędne jedynie w szkodach całkowitych)

– wydanie pisemnej opinii z wydrukiem dokumentacji fotograficznej

Wycena szkód – Oszacowanie wartości szkody – Wycena szkody komunikacyjnej