OFERTA DLA TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

Zostając partnerem Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT mogą Państwo uzyskać:

–  Konkurencyjne ceny ryczałtowe usług rzeczoznawczych świadczonych w Polsce i w Niemczech, przygotowane specjalnie dla towarzystw ubezpieczeniowych

– Wysoki, jednolity standard usług rzeczoznawczych wykonywanych przez rzeczoznawców samochodowych należących do Stowarzyszenia MOTOEXPERT

–  Elastyczność partnerskich rzeczoznawców Stowarzyszenia, gwarantująca szybkość podejmowania działań i terminowość wykonywania powierzonych usług

–  Kontrolę jakości świadczonych usług dokonywaną poprzez wewnętrzny system kontroli opracowny przez Biuro i Zarząd Stowarzyszenia

 

1 Dotyczy wszystkich oferowanych uslug rzeczoznawczych, a w szczegolnosci opinii technicznych sporzadzanych po niezawinionych szkodach komunikacyjnych powstałych w Polsce i za granicą – w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii. Możliwe jest bezgotówkowe rozliczenie kosztu usługi Stowarzyszenia MOTOEXPERT na podstawie tzw. cesji wierzytelności na koszty rzeczoznawcze.

2 Gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług rzeczoznawczych jest doświadczenie i wysoki poziom kwalifikacji, jakie posiadają rzeczoznawcy samochodowi, biegli sądowi i eksperci techniki samochodowej zrzeszeni w Stowarzyszeniu MOTOEXPERT. Dodatkowo nad jakością usług czuwa biuro Stowarzyszenia dokonując każdorazowo weryfikacji i zatwierdzenia usługi wykonanej przez partnerskiego, regionalnego rzeczoznawcę samochodowego zrzeszonego w naszej organizacji.

3 Elastyczność i szybkość działalnia naszych partnerskich rzeczoznawców samochodowych, biegłych sądowych i ekspertów techniki samochodowej pozwala na możliwie najszybsze podjęcie czynności zmierzających do realizacji zleconej usługi. Dostępność naszych partnerskich i członkowskich rzeczoznawców we wszystkich województwach pozwala na wykonywanie szerokiego zakresu usług rzeczoznawczych na terenie całej Polski.

4 Biuro i Zarząd Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT opracował system wewnętrznej kontroli poziomu i jakości świadczonych usłu, realizacja których odbywa się za pośrednictwem członkowskich rzeczoznawców samochodowych należących do organizacji. Dzięki wdrożeniu w/w systemu możliwa jest zatem nie tylko kontrola jakości wykonywanych usług rzeczoznawczych, ale również ujednolicenie wewnętrznych standardów i poziomu realizacji zleceń oraz  dbałość o najwyższy poziom świadczonych usług.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM! 

Aby zostać naszym partnerem prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie zgłoszenia na adres: 

poczta@rzeczoznawca-samochodowy24.pl