Różnice pomiędzy opinią techniczną polskiego i niemieckiego rzeczoznawcy

Dużym zaskoczeniem dla poszkodowanych w wypadkach za granicą Polaków są najczęściej różnice istniejące pomiędzy opiniami technicznymi wykywanymi przez polskich i niemieckich rzeczoznawców samochodowych. Najczęściej wynikają one nie z niefachowości czy niedokładnego wykonania swojej pracy przez którąś ze stron, ale z powodu różnic pomiędzy polskimi i niemieckimi stawkami roboczogodzinowymi w obu krajach.

Oczywiste jest, że uwzględnione w opinii technicznej, wykonanej przez polskiego rzeczoznawcę samochodowego, stawki roboczogodzinowe będą stawkami polskimi i generalnie niższymi aniżeli te, na których opiera się opinia techniczna wykonana przez niemieckiego rzeczoznawcę samochodowego. Niemiecka opinia techniczna generalnie zawsze uwzględnia wyższe – bo niemieckie – stawki roboczogodzinowe. W tej sytuacji, gdyby na podstawie dwóch opinii technicznych, wykonanych dla tego samego uszkodzonego pojazdu,  zostały wypłacone odszkodowania powypadkowe to znacznie różniłyby się one między sobą w zakresie wysokości wypłaconej kwoty.

Warto więc pamiętać, że poszkodowani w wypadkach za granicą Polacy mają prawo np. po wypadku na terenie Niemiec lub Austrii zlecić wykonanie niezależnej niemieckiej opinii technicznej, uwzględniającej niemieckie stawki roboczogodzinowe czyli w domniemaniu koszystniejsze niż stawki polskie.

Na różnice pomiędzy polską a niemiecką opinią techniczną wykonaną po wypadku drogowym składają się głównie różnice kosztorysowe wynikające właśnie z uwzględnienia odpowiednio polskich i niemieckich stawek roboczogodzinowych oraz cen niemieckich części samochodowych, które na skutek wypadku samochodowego należy wymienić na nowe.

Stawki roboczogodzinowe w przypadku Niemiec wahają się w granicach nawet do 170 EUR – w zależności od regionu i serwisu, a polskie stawki odpowiednio w granicach do 120 PLN (tj. w przeliczeniu ok. 30 EUR) . Właśnie te stawki mogą mieć wpływ na różnice istniejące pomiędzy niemiecką a polską opinią techniczną i być powodem bardzo dużych różnic w wysokości przyznanego odszkodowania.

Wobec tego, aby uniknąć różnic pomiędzy polską a niemiecką opinią techniczną po wypadku samochodowym na terenie Niemiec warto zlecić jej wykonanie niezależnym rzeczoznawcom ze Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT w Kielcach. Głównie w przypadku szkód komunikacyjnych z udziałem pojazdów nowych i ekskluzywnych sporządzenie niemieckojęzycznej opinii technicznej jest generalnie zasadne i może być dużo korzystniejsze dla poszkodowanego.

Zlecenie wykonania opinii technicznej po wypadku na terenie Niemiec rzeczoznawcom samochodowym ze Stowarzyszenia MOTOEPERT z reguły może być gwarancją otrzymania w pełni obiektywnej i prawidłowo skalkulowanej opinii technicznej, uwzględniającej lukratywne, niemieckie stawki roboczogodzinowe. Opinie techniczne wykonywane przez niezależnych rzeczoznawców Stowarzyszenia MOTOEXPERT są zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz akceptowane przez wszystkie Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Niezależna opinia techniczna wykonana przez niemieckiego rzeczoznawcę samochodowego zrzeszonego w Stowarzyszeniu MOTOEXPERT może stać się podstawą wypłaty możliwie najwyższego odszkodowania za powstałe, w wyniku wypadku lub kolizji drogowej na terenie Niemiec, szkody.