REKONSTRUKCJE ZDARZEŃ DROGOWYCH

Za pośrednictwem partnerskich i członkowskich rzeczoznawców techniki samochodowej Stowarzyszenia MOTOEXPERT, organizacja realizuje i oferuje wykonywanie rekonstrukcji zdarzeń drogowych tj. stłuczek, kolizji i wypadków komunikacyjnych.

Opinie rzeczoznawcze sporządzane w celu rekonstrukcji przebiegu zdarzenia drogowego realizowane są najczęściej na potrzeby Sądów, Prokuratur i Policji. Rzadziej, ale również wykonywane są na zlecenie klientów indywidualnych, chcących dokonać rekonstrukcji kolizji lub wypadku samochodowego, w którym najczęściej bezpośrednio brali udział.

Zadaniem sporządzenia opinii w zakresie rekonstrukcji zdarzenia drogowego jest zazwyczaj odtworzenie przebiegu wypadku lub kolizji. Rzeczoznawcy samochodowi będący członkami lub partnerami Stowarzyszenia MOTOEXPERT,  wykonujący rekonstrukcje wypadków i kolizji drogowych korzystając z niezbędnych do tego celu programów komputerowych, jakie umożliwiają wykonanie symulacji przebiegu zdarzenia drogowego,  są w stanie ustalić m.in. prędkość pojazdów w chwili zderzenia i przyczyny zaistnienia wypadku lub kolizji samochodowej. 

 

Rekonstrukcje zdarzeń drogowych – Rekonstrukcja wypadku drogowego, kolizji drogowej