PYTANIA & ODPOWIEDZI

faq

  1. Czy warto skorzystać z pomocy MOTOEXPERT, jeśli według mnie ubezpieczyciel zaniżył należne mi odszkodowanie?

TAK. Często zdarza się, że za powstałe szkody powypadkowe osobom poszkodowanym wypłacona zostaje niepełna lub zaniżona wartość odszkodowania. W takiej sytuacji warto zwrócić się o pomoc do specjalistów lub uzyskać tzw. dopłatę do odszkodowania.

  1. Jakich dokumentów potrzebuję, aby zawrzeć umowę cesji wierzytelności z MOTOEXPERT?

Do zawarcia umowy niezbędny jest kosztorys naprawy sporządzony przez  towarzystwo ubezpieczeniowe oraz decyzja o przyznaniu określonej  kwoty odszkodowania powypadkowego.

  1. Co powinienem zrobić jeśli nie posiadam kopii kosztorysu szkody i decyzji o przyznaniu odszkodowania?

Jako poszkodowany, któremu przysługuje prawo do otrzymania odszkodowania możesz zwrócić się do właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego w celu uzyskania kopii niezbędnych dokumentów.

  1. Ile pieniędzy mogę otrzymać od MOTOEXPERT?

Nie istnieje żadna z góry ustalona wartość należności, jaką jesteśmy w stanie wypłacić naszemu Klientowi. W zależności od przypadku i rodzajuszkody wysokość należności, jaką może otrzymać Klient jest ustalana indywidualnie. Zwyczajowo przyjęto jednak, że minimalna wartość wypłaconej kwoty winna wynieść nie mniej niż 10 % niedoszacowanej wartości należnego odszkodowania.

  1. Kiedy otrzymam pieniądze za moją wierzytelność?

W przypadku wyboru procedury polegającej na odkupieniu przez MOTOEXPERT Państwa odszkodowania, pieniądze są przelewane na Państwa rachunek brankowy w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy cesji. Nie wypłacamy należności gotówką! Jeżeli z kolei wybiorą Państwo alternatywną formę dochodzenia odszkodowania, pieniądze będzie można otrzymać po zakończeniu postępowania przedsądowego lub sądowego.

  1. Czy po szkodzie OC, jaka miała miejsce jakiś czas temu, nadal mogę starać się o odzyskanie niedoszacowanej części odszkodowania?

TAK. Jeśli od tego momentu nie minęły 3 lata  (granica uregulowana przepisami prawa) istnieje mozliwość dochodzenia roszczeń z tytułu odszkodowania.

  1. W jaki sposób zawierana jest umowa pomiędzy MOTOEXPERT a Klientem?

Umowę z Klientem zwyczajowo zawieramy w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem jest podpisanie umowy w siedzibie Stowarzyszenia MOTOEXPERT. Drugi sposób to zawarcie umowy korespondencyjnie – w pierwszej kolejności umowa wysyłana jest do Klienta drogą elektroniczną, a następnie ta sama umowa zostaje przesłana w dwóch egzemplarzach na adres korespondencyjny Klienta, by Klient mógł podpisać i odsyłać podpisany egzemplarz do siedziby MOTOEXPERT.

  1. W jaki sposób MOTOEXPERT odkupuje prawo do zaniżonej wartości odszkodowania?

Do odkupienia zaniżonej wartości odszkodowania powypadkowego dochodzi na podstawie podpisania umowy cesji wierzytelności. Klient otrzymuje wówczas dodatkową kwotę odszkodowania, a MOTOEXPERT przejmuje sprawę i zajmuje się nią do końca.

  1. Czy podpisując umowę z MOTOEXPERT będę musiał występować przed sądem albo ubezpieczycielem? 

NIE, jeśli w Państwa przypadku dojdzie do odkupu zaniżonej wartości odszkodowania. Podpisanie umowy o przeniesienie prawa do zaniżonej części odszkodowania powoduje, że jedyną stroną występującą przed sądem lub ubezpieczycielem będzie Stowarzyszenie MOTOEXPERT.

10. Czy MOTOEXPERT działa na terenie całej Polski?

TAK. Nasza organizacja mimo, iż posiada siedzibę główną w Kielcach, swoją działalność prowadzi na terenie wszystkich województw.

11. Czy mogę zgłosić się do MOTOEXPERT przed otrzymaniem wypłaty od ubezpieczyciela?

TAK. W wielu przypadkach może bowiem okazać się, że ubezpieczyciel będzie chciał wypłacić zaniżone odszkodowanie. Dlatego warto wcześniej wybrać najkorzystniejszą formę współpracy  z naszą organizacją i rozpocząć działania niezbędne do uzyskania pełnego odszkodowania lub tzw. dopłaty do odszkodowania.

 

MASZ DODATKOWE PYTANIA ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

1) Zadzwoń lub wyślij SMS:  +48 601 495 495

2) Wyślij maila na adres: poczta@rzeczoznawca-samochodowy24.pl

3) Wypełnij formularz kontaktowy