PROCEDURY DZIAŁANIA

Frontalzusammenstoß

 

1)  PO WYPADKU NA TERENIE POLSKI POJAZDU ZAREJESTROWANEGO W  NIEMCZECH

2) PO WYPADKU W NIEMCZECH, AUSTRII, SZWAJCARII