ZOSTAŃ PARTNERSKĄ FIRMĄ TRANSPORTOWĄ STOWARZYSZENIA MOTOEXPERT !

 

Zostając członkiem wspierającym i partnerem Stowarzyszenia MOTOEXPERT zyskujesz: 

– możliwość bezgotówkowego sporządzenia opinii technicznej w wybranych sprawach (1)

– możliwość nieodpłatnego skorzystania z usług partnerskich adwokatów z listy Stowarzyszenia – w tym rozliczana bezgotówkowo reprezentacja prawna (2)

– bezpłatne weryfikacje kosztorysów napraw otrzymywanych od towarzystw ubezpieczeniowych (3)

– bezpłatne, telefoniczne konsultacje i porady prawne w zakresie szkód komunikacyjnych i branży transportowej udzielane przez adwokatów z listy Stowarzyszenia (4)

– bezpłatne, telefoniczne porady techniczne w zakresie szkód komunikacyjnych, techniki  samochodowej i ruchu drogowego dokonywane przez rzeczoznawców z listy Stowarzyszenia (5)

–  możliwość skorzystania z innych usług rzeczoznawczych z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego (6)

–  możliwość udziału w kursach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie MOTOEXPERT w zakresie techniki samochodowej i likwidacji szkód komunikacyjnych (7)

 

1 Dotyczy niezawinionych szkód komunikacyjnych powstałych za granicą – w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii. Zgodnie z prawem niemieckim, austriackim i szwajcarskim koszt sporządzenia powypadkowej opinii technicznej przez niezależnego rzeczoznawcę samochodowego jest zwykle zakresem szkody  komunikacyjnej. W związku z powyższym możliwe jest bezgotówkowe rozliczenie kosztu usługi rzeczoznawcy z listy Stowarzyszenia MOTOEXPERT na podstawie tzw. cesji wierzytelności na koszty rzeczoznawcze.

2 Dotyczy niezawinionych szkód komunikacyjnych powstałych w Polsce lub za granicą – w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii.  Zgodnie z niemieckim, austriackim i szwajcarskim prawem koszt reprezentacji prawnej osoby poszkodowanej w niezawinionym wypadku drogowym jest generalnie zaliczany do zakresu szkody komunikacyjnej. W związku z tym osoba poszkodowana zlecająca reprezentację prawną adwokatom z listy Stowarzyszenia MOTOEXPERT może liczyć na bezgotówkowe rozliczenie kosztu usług adwokackich.

3 Po przesłaniu zdjęć i kosztorysu naprawy partner Stowarzyszenia może otrzymać  pisemną, skróconą i podsumowującą ocenę rzeczoznawcy techniki samochodowej z listy Stowarzyszenia – bez wykonywania nowej kalkulacji.

4 Partnerzy Stowarzyszenia MOTOEXPERT mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych świadczonych telefonicznie przez partnerskich adwokatów z listy Stowarzyszenia. Długość jednorazowej porady prawnej udzielonej telefonicznie nie może przekraczać 10 minut (dotyczy jednej sprawy/problemu).  Warunkiem uzyskania porady jest powołanie się na bycie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

5 Partnerzy Stowarzyszenia MOTOEXPERT mogą korzystać z bezpłatnych porad technicznych, jakich są w stanie udzielić telefonicznie rzeczoznawcy techniki samochodowej z listy Stowarzyszenia. Długość jednorazowej porady prawnej w jednej sprawie (dotyczącej jednego problemu) nie może przekraczać 10 minut.  Warunkiem uzyskania porady jest powołanie się na bycie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Rzeczoznawcy Stowarzyszenia MOTOEXPERT świadczą szeroki zakres usług rzeczoznawczych, z których mogą korzystać partnerzy(członkowie wspierający) organizacji. W zależności od ilości przekazywanych Stowarzyszeniu zleceń możliwa jest nogocjacja cen i uzyskanie stosownych rabatów.

Każdy z członków wspierających (partnerów) Stowarzyszenia MOTOEXPERT może uczestniczyć we wszystkich kursach i szkoleniach organizowanych przez organizację. Partnerzy mogą liczyć na uzyskanie rabatów na ceny kursów i szkoleń.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM!

Aby zostać naszym partnerem prosimy o wypełnienie i nadesłanie DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ