NIE ZWLEKAJ DŁUŻEJ – ZOSTAŃ PARTNEREM MOTOEXPERT!

 

Jako partner (członek wspierający) Stowarzyszenia otrzymają Państwo :

– szeroki zakres usług rzeczoznawczych po atrakcyjnych cenach ryczałtowych m.in. wyceny poleasingowych pojazdów, ocena jakości naprawy powypadkowego pojazdu i oszacowanie spadku wartości rynkowej (1)

– bezpłatne weryfikacje kosztorysów napraw otrzymywanych od towarzystw ubezpieczeniowych przez Państwa Klientów (2)

– możliwość bezgotówkowego sporządzenia powypadkowej / pokolizyjnej opinii technicznej dla Państwa Klienta (3)

– bezpłatna analiza sprawy Państwa Klienta przez partnerskiego adwokata Stowarzyszenia (4)

– bezgotówkowa reprezentacja prawna Państwa Klienta dokonywana przez partnerskiego adwokata Stowarzyszenia (5)

– telefoniczne porady prawne w zakresie szkód komunikacyjnych udzielane Państwa Klientom przez adwokatów z listy Stowarzyszenia (6)

– telefoniczne porady techniczne dla Państwa Klientów w zakresie szkód komunikacyjnych, techniki samochodowej i ruchu drogowego dokonywane przez rzeczoznawców z listy Stowarzyszenia (7)

– wpis na listę partnerów Stowarzyszenia MOTOEXPERT (8)

 

1 Rzeczoznawcy techniki samochodowej Stowarzyszenia MOTOEXPERT świadczą swoje usługi we wszystkich regionach kraju. Jesteśmy w stanie wykonywać na Państwa, jako partnerów naszej organizacji, zlecenia m.in. wyceny pojazdów poleasingowych, oceny jakości napraw pojazdów powypadkowych oraz oszacowanie spadku wartości pojazdu na rynku. Przewidujemy możliwość negocjowania atrakcyjnych, ryczałtowych stawek wynagrodzenia za wykonywane usługi rzeczoznawcze.

2 Po przesłaniu zdjęć i kosztorysu naprawy do Stowarzyszenia przez Państwa Klienta może on otrzymać pisemną, skróconą i podsumowującą ocenę rzeczoznawcy techniki samochodowej z listy Stowarzyszenia – bez wykonywania przez niego nowej kalkulacji

3 Dotyczy niezawinionych szkód komunikacyjnych Państwa Klientów powstałych za granicą – w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii. Zgodnie z prawem niemieckim, austriackim i szwajcarskim koszt sporządzenia powypadkowej opinii technicznej przez niezależnego rzeczoznawcę samochodowego jest zwykle zakresem szkody  komunikacyjnej. W związku z powyższym możliwe jest bezgotówkowe rozliczenie kosztu usługi rzeczoznawcy z listy Stowarzyszenia MOTOEXPERT na podstawie tzw. cesji wierzytelności.

4 W przypadku zaniżonej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe wartości odszkodowania lub problemów z uzyskaniem odszkodowania powypadkowego istnieje możliwość wykonania dla Państwa Klienta bezpłatnej analizy sprawy przez adwokata z listy partnerskich adwokatów Stowarzyszenia. Koszt tego rodzaju analiz (porad) jest pokrywany przez Stowarzyszenie.

5 Dotyczy niezawinionych szkód komunikacyjnych Państwa Klientów powstałych za granicą – w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii.  Zgodnie z niemieckim, austriackim i szwajcarskim prawem koszt reprezentacji prawnej poszkodowanego w niezawinionym wypadku drogowym generalnie jest zaliczany do zakresu szkody komunikacyjnej. W związku z tym Państwa Klient zlecając reprezentację prawną adwokatom z listy Stowarzyszenia MOTOEXPERT może liczyć na bezgotówkowe rozliczenie kosztu usług adwokackich.

6 Państwa Klienci, jako Klienci naszego Partnera (członka wspierającego) mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych świadczonych telefonicznie przez partnerskich adwokatów z listy Stowarzyszenia. Długość jednorazowej porady prawnej udzielonej telefonicznie nie może przekraczać 10 minut (w jednej sprawie/problemie). Koszt  porad jest pokrywany przez Stowarzyszenie. Warunkiem jej udzielenia jest konieczność poinformowania rzeczoznawcy o byciu Klientem Państwa firmy (leasingu) i wskazanie leasingodawcy będącego naszym Partnerem.

7  Państwa Klienci mogą korzystać z bezpłatnych porad technicznych udzielanych telefonicznie przez rzeczoznawców z listy Stowarzyszenia. Długość jednorazowej porady technicznej udzielonej telefonicznie nie może przekraczać 10 minut (w jednej sprawie/problemie). Warunkiem jej udzielenia jest konieczność poinformowania rzeczoznawcy o byciu Klientem Państwa firmy (leasingu) i wskazanie leasingodawcy.

8  Każda członek wspierający (partner) Stowarzyszenia MOTOEXPERT będzie wpisana na listę partnerow naszej organizacji.

  

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM I KORZYSTAJ Z DOGODNYCH ROZWIĄZAŃ !

Aby zostać naszym członkiem prosimy wypełnić i przesłać DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ