OFERTA DLA FIRM I OSÓB FIZYCZNYCH

Zostając partnerem Stowarzyszenia MOTOEXPERT zyskujesz:

– możliwość bezgotówkowego sporządzenia opinii technicznej w wybranych sprawach 1

– możliwość nieodpłatnego skorzystania z usług partnerskich adwokatów z listy Stowarzyszenia – w tym rozliczana bezgotówkowo reprezentacja prawna 2

– weryfikacje kosztorysów napraw otrzymywanych od towarzystw ubezpieczeniowych 3

–  możliwość skorzystania z innych usług rzeczoznawczych z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego 4 

–  możliwość udziału w kursach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie MOTOEXPERT w zakresie techniki samochodowej i likwidacji szkód komunikacyjnych 5

 

1 Możliwość bezgotówkowego sporządzenia opinii technicznej dotyczy w tym przypadk niezawinionych szkód komunikacyjnych powstałych za granicą – w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii. Zgodnie z prawem niemieckim, austriackim i szwajcarskim koszt sporządzenia powypadkowej opinii technicznej przez niezależnego rzeczoznawcę samochodowego jest zwykle zakresem szkody  komunikacyjnej. W związku z powyższym możliwe jest bezgotówkowe rozliczenie kosztu usługi wykonanej przez rzeczoznawcę samochodowego z listy Stowarzyszenia MOTOEXPERT na podstawie tzw. cesji wierzytelności na koszty rzeczoznawcze.

2 Możliwość nieodpłatnego skorzystania z pomocy prawnej adwokata z listy Stowarzyszenia dotyczy wyłącznie niezawinionych szkód komunikacyjnych, jakie powstały w Polsce lub za granicą – w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii.  Zgodnie z niemieckim, austriackim i szwajcarskim prawem koszt reprezentacji prawnej osoby poszkodowanej w niezawinionym wypadku drogowym jest generalnie zaliczany do zakresu szkody komunikacyjnej. W związku z tym osoba poszkodowana zlecająca reprezentację prawną adwokatom z listy Stowarzyszenia MOTOEXPERT może liczyć na bezgotówkowe rozliczenie kosztu usług adwokackich. Członkowie Stowarzyszenia MOTOEXPERT mogą ponadto korzystać z bezpłatnych porad prawnych świadczonych telefonicznie przez partnerskich adwokatów z listy Stowarzyszenia. Długość jednorazowej porady prawnej udzielonej telefonicznie nie może jednak przekraczać 10 minut w jednej sprawie/problemie.

3 Po przesłaniu zdjęć i pełnego kosztorysu naprawy partnerzy i członkowie Stowarzyszenia MOTOEXPERT mogą otrzymać  pisemną, skróconą i podsumowującą ocenę rzeczoznawcy techniki samochodowej z listy Stowarzyszenia – bez wykonywania nowej kalkulacji.

4 Rzeczoznawcy Stowarzyszenia MOTOEXPERT świadczą szeroki zakres usług rzeczoznawczych, z których mogą korzystać partnerzy organizacji. W zależności od ilości przekazywanych Stowarzyszeniu zleceń możliwa jest nogocjacja cen i uzyskanie stosownych rabatów.

5  Każdy  z partnerów Stowarzyszenia MOTOEXPERT ma możliwość uczestniczenia w kursach i szkoleniach organizowanych przez organizację. Partnerzy mogą liczyć na uzyskanie rabatów na ceny kursów i szkoleń.

  

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM!

 Aby zostać naszym partnerem prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie zgłoszenia na adres: poczta@rzeczoznawca-samochodowy24.pl