OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU

Stowarzyszenie MOTOEXPERT oferuje usługę rzeczoznawczą, jaką wykonują partnerscy i członkowscy rzeczoznawcy techniki samochodowej organizacji, polegającą na ustaleniu i ocenie stanu technicznego pojazdu. Rzeczoznawcy samochodowi należący do Stowarzyszania wykonują zarówno oceny stanu technicznego samochodów osobowych, jak i ciężarowych, autobusów, samochodów dostawczych i specjalistycznych. Ocena stanu technicznego z reguły jest wykonywana w cely ustalenia przyczyn awarii samochodu lub określenia stopnia i stanu zużycia eksploatacyjnego całego pojazdu lub jego podzespołu. 

W zakres oceny stanu technicznego pojazdu wchodzi:

– identyfikacja pojazdu (+dokumentacja fotograficzna)

– dokładne oględziny pojazdu (+dokumentacja fotograficzna)

– analiza stanu technicznego pojazdu lub podzespołu pojazdu

– ustalenie zakresu zużycia eksploatacyjnego pojazdu / podzespołu

– ustalenie i określenie przyczyn oraz zakresy awarii pojazdu

– pisemna ocena stanu technicznego pojazdu wraz z wydrukiem dokumentacji fotograficznej

Ocena stanu technicznego pojazdu – Ustalenie przyczyn awarii w pojeździe