MONTAŻ SAMOCHODOWEJ INSTALACJI GAZOWEJ LPG W NIEMCZECH I W POLSCE

Ze względu na m.in. wysokie ceny benzny i oleju napędowego spora liczba kierowców coraz częściej szuka oszczędności decydując się na montaż samochodowej instalacji gazowej LPG w swoich pojazdach. Koszt montażu instalacji gazowej (LPG) w pojeździe może być stosunkowo wysoki – szczególnie w Niemczech – jednak jest uwarunkowany zarówno kosztami części, jak również wymogami i obowiązakami, jakie nakładają przepisy prawa w związku z instalacją zasilania LPG w aucie.

ZASADY MONTAŻU LPG

Mając na uwadze montaż samochodowej instalacji gazowej LPG w pojeździe należy wziąć pod uwagę przede wszystkim przepisy prawne, jakie regulują kwestię montażu samej instalacji. Wzorem dla przepisów dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia stanowi Regulamin ECE 115R /67 R Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Przepisy prawne związane z montażem LPG mają na celu przede wszystkim określenie pewnych zasad zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa podczas użytkowania samochodów wyposażonych w instalacje gazowe i obowiązują one zarówno w Niemczech, jak i w Polsce.

Przy montażu samochodowej instalacji gazowej w pojeździe istotne jest również stosowanie się do przepisów dotyczących technicznej strony montażu. Przepisy prawne narzucają bowiem m.in. konieczność montażu miedzianej rurki paliwowej LPG do karoserii w pojeździe w odległości maksymalnie co 50 cm. Dodatkowo elementy instalacji LPG nie mogą być zamontowane bliżej niż 10 cm od źródeł ciepła np. od rury wydechowej auta lub kolektora wydechowego a także części, przez które przepływa prąd elektryczny.

Ponadto pod samochodem w każdym przypadku powinien być pozostawiony właściwy prześwit, a żaden z elementów instalacji gazowej nie może być położony niżej niż 20 cm od jezdni, chyba że poniżej, w odległości maksymalnie 15 centymetrów znajduje się jeszcze jakiś inny element podwozia. Regulacje te mają znaczenie jednak wyłącznie w przypadku instalacji zbiornika gazu pod samochodem, co zdarza się dość rzadko. Żaden z elementów instalacji nie może również wystawać poza obrys samochodu, za wyjątkiem zaworu tankowania, który może wystawać maksymalnie na 10 mm.

RÓŻNICE DOTYCZĄCE MONTAŻU LPG W POLSCE I W NIEMCZECH

W Niemczech montażu samochodowych instalacji gazowych LPG mogą dokonywać wyłącznie warsztaty posiadające uprawienia GSP (Gassystemeinbauprüfung) m.in. warsztat samochodowy w Norymberdze (strona: www.lpg-nuernberg.de). W Polsce natomiast  montaż instalacji może być wykonany jedynie przez zakład, który uzyskał świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazdy do zasilania gazowego. Wymogi przepisów spełniają jednak również warsztaty współpracujące z takimi zakładami. Świadectwa homologacji wydawane są natomiast przez ministra transportu.

Główną różnicę pomiędzy montażem instalacji gazowej z Niemczech i w Polsce stanowi jednak to, że niemieckie przepisy prawne są znacznie bardziej restrykcyjne jeśli chodzi o weryfikację montażu samochodowej instalacji gazowej w pojeździe czyli przy tzw. odbiorze instalacji LPG przez rzeczoznawcę (specjalistę) z TÜV lub DEKRA. W Polsce nie ma konieczności przeprowadzania weryfikacji montażu instalacji przed jej wpisaniem do dowodu rejestracyjnego. Jest to pierwsza, znacząca różnica, mająca wpływ na cenę i jakość zabudowania instalacji gazowej w aucie.

Po dokonaniu montażu samochodowej instalacji gazowej w Polsce właściciel pojazdu ma obowiązek dopełnienia niezbędnych formalności, które polegają na dokonaniu stosownego wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu w Urzędzie Komunikacji. Aby go otrzymać, należy poza złożeniem wniosku dołączyć komplet dokumentów, jakie otrzymujemy od warsztatu, który montował instalację gazową czyli:

– wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej

– atest na zbiornik,

– faktura za wykonaną usługę

Jeśli natomiast montaż samochodowej instalacji gazowej odbywa się w Niemczech, procedury i obowiązki właściciela pojazdu są nieco bardziej wymagające i skomplikowane. Przede wszystkim przed odbiorem technicznym instalacji LPG konieczne jest wykonanie tzw. Abgasgutachten, którego koszt waha się w granicach 200 – 500 EUR w zależności od marki pojazdu i typu zabudowanej instalacji. Następnie niezbędne jest dokonanie odbioru technicznego przez rzeczoznawcę z TÜV (koszt: 74 EUR brutto) i uiszczenie opłaty za wydanie dokumentu GSP (koszt: 119 EUR). Dopiero po wykonaniu niezbędnego Abgasgutachten, odbioru technicznego w TÜV i uzyskaniu dokumentu dot. GSP możliwe jest dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu w Urzędzie Komunikacji – koszt dokonania takiego wpisu to około 15 EUR.

Jak zatem widać na powyższym przykładzie znacznie wyższy koszt zabudowania samochodowej instalacji gazowej LPG w Niemczech jest warunkowany w znacznej mierze wymogami prawnymi dotyczącymi obowiązków, jakie musi spełnić właściciel pojazdu przed dokonaniem wpisu w dowodzie rejestracyjnym.

Drugą znaczną różnicą, mającą wpływ na koszt montażu instalacji LPG w Niemczech są stawki roboczogodzinowe warsztatów dokonujących zabudowy instalacji gazowej. W Polsce z reguły stawka roboczogodzinowa wynosi max. około 140 PLN, gdzie w Niemczech koszt roboczogodziny to w przybliżeniu 140 EUR (brutto).

Ponadto w Niemczech odpowiedzialność warsztatu dokonującego montażu samochodowej instalacji gazowej LPG w pojeździe jest znacznie większa aniżeli w Polsce. Niemiecki warsztat musi też udzielić co najmniej 2-letniej prawnej gwarancji na montaż instalacji i wykorzystane do montażu części.

Warto zaznaczyć także, że w Polsce z reguły nie jest dokonywana zwyczajowa kalibracja pojazdu po zamontowaniu zasilania LPG. W Niemczech z kolei wykonanie kalibracji przez warsztat dokonujący montaży jest niejako niezbędne. Jako, że pojazdami używanymi w Niemczech bardzo często jeździ się z prędkością powyżej 200 km/h, kalibracja zamontowanej instalacji gazowej LPG w pojeździe musi się odbyć i odbywa się w takich właśnie warunkach. Ma to docelowo wpływ na czas wykonania kompleksowego montażu samochodowej instalacji gazowej, gdyż samo wykonanie niezbędnej po montażu kalibracji może zająć kilka godzin.

Dodatkowo warto wspomnieć, że niemieckie warsztaty dokonujące montażu instalacji LPG często, dla zminimalizowania ryzyka powstania szkód w pojeździe (uszkodzenia zaworów i gniazd zaworowych), stosują tzw. lubryfikatory (np. FlashLube).

Ostatnim, jednak nie mniej ważnym czynnikiem, jaki może mieć wpływ na wyższą cenę montażu samochodowej instalacji gazowej w pojeździe dokonanej na terenie Niemiec jest z pewnością wykupienie przez właściciela auta dodatkowej gwarancji tj. ubezpieczenia od m.in. szkód silnika w pojeździe, w którym zamontowano instalację LPG. W zależności od rodzaju ubezpieczenia i jego zakresu koszt roczny ubezpieczenia może wynosić od 150 – 500 EUR.

Najpopularniejsze samochodowe instalacje gazowe LPG montowane w Niemczech to:

– Prins

– BRC

– KME

– Landi Renzo

Reasumując powyższe należy stwierdzić jednoznacznie, że przedstawione i opisane powyżej czynniki techniczno-prawne mają determinujący wpływ na wysokość kosztu (ceny) montażu samochodowej instalacji gazowej LPG w pojazdach samochodowych w Niemczech i w Polsce.

O ile uwarunkowania i przepisy prawne, jakie regulują kwestię montażu samej instalacji dałoby się porównać, o tyle wysokość stawek roboczogodzinowych, jak również wymogów prawnych związanych z dokonaniem niezbędnego w Niemczech odbioru technicznego instalacji gazowej po jej montażu, z pewnością generują znaczącą dla przeciętnego właściciela pojazdu różnicę pomiędzy ceną montażu LPG w Polsce i w Niemczech.

Koszt instalacji gazowych LPG zabudowywanych w samochodach na terenie Niemiec choćby ze względu na różnice w stawkach roboczogodzinowych, cenach części wykorzystywanych do montażu i odpowiedzialności warsztatu za jakość montażu musi być wyższy aniżeli koszt zabudowania tej samej instalacji na terenie Polski.  Dokładne i restrykcyjne przepisy dotyczące odbioru technicznego instalacji LPG przez niezależnego eksperta z TÜV sprawiają, że na terenie Niemiec każdy montaż samochodowej instalacji gazowej jest wykonany zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, w pełni dokładnie i rzetelnie, a tym samym często większym nakładem czasu pracy.

Koszt montażu instalacji LPG w Niemczech

Zestawienie kosztów montażu samochodowej instalacji gazowej w Niemczech (w zależności od typu instalacji i rodzaju pojazdu):

 

KOSZTY w EURO

Pojazd (ilość cylindrów)

Od Do

4 cylindry

1.900 €

3.200 €

6 cylindrów

2.500 €

3.500 €

8 cylindrów

3.000 €

4.500 €

12 cylindrów 5.000 €

9.000 €