IDENTYFIKACJA POJAZDÓW

Członkowscy i partnerscy rzeczoznawcy samochodowi Stowarzyszenia MOTOEXPERT świadczą uslugi w zakresie sporządzania opinii technicznych dotyczących identyfikacji pojazdów samochodowych. Opinie te są sporządzane głównie na potrzeby urzędów komunikacyjnych lub na zlecenie organów procesowych np. w przypadku zniszczenia bądź utraty oznakowania identyfikacyjnego pojazdu (m.in. wskutek wypadku, naprawy, korozji) lub też w przypadku podejrzenia ewentualnej  ingerencji w oznakowaniu identyfikacyjnym samochodu.

Opinie rzeczoznawcze dotyczące identyfikacji pojazdów mają na celu potwierdzenie oznakowania identyfikacyjnego samochodu (VIN) i są wykonywane przede wszystkim na zlecenie osób fizycznych, w przypadku gdy istnieją wątpliwości dotyczące oryginalności oznakowania identyfikacyjnego pojazdu używanego lub w jego pojeździe doszło do utraty numeru identyfikacyjnego samochodu (numeru VIN).

W zakres usługi polegającej na identyfikacji pojazdu wchodzą:

– oględziny pojazdu (+ dokumentacja fotograficzna)

– analiza, ustalanie lub weryfikacja danych technicznych pojazdu

– analiza cechy identyfikacyjnej pojazdu

– pisemna opinia i wydrukiem dokumentacji fotograficznej

Identyfikacja pojazdów – Odtworzenie numeru VIN w pojeździe – Oznakowanie identyfikacyjne pojazdu