27.06.2015 r. – Usunięcie z grona członków organizacji 26 osób, w tym 2 członków zagranicznych i 1 członka wspierającego, Wybory uzupełniające i ustalenie nowego składu osobowego organów:

Zarząd Główny:

 1. Christoph Miskiewicz – Prezes
 2. Artur Śliwiński – V-ce Prezes
 3. Mariusz Szulc – Sekretarz
 4. Justyna Gzella – Skarbnik
 5. Jolanta Miśkiewicz – członek
 6. Piotr Kosiarski – członek

Sąd Koleżeński:

 1. Szymon Bednarczyk – Przewodniczący
 2. Karol Szymański
 3. Krzysztof Szydło

Komisja Rewizyjna:

 1. Tomasz Beleć – Przewodniczący
 2. Karol Ciźla
 3. Dawid Szumski

 

27.06.2015 r. – Zmiana zapisów Statutu organizacji, Nowy tekst jednolity do wglądu w zakładce STATUT

27.06.2015 – Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia MOTOEXPERT w Kielcach

Coroczne Walne Zebranie Członków odbyło się w Hotelu GRAFIT w Kostomłotach Pierwszych pod Kielcami. Celem spotkania członków organizacji było zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz uzupełnienie składu organów Stowarzyszenia w drodze głosowania i zmiana Statutu organizacji. Z powodu rezygnacji z pełnienia funkcji w organach Stowarzyszenia MOTOEXPERT przez kilku jego członków, a także z powodu śmierci V-ce Prezesa organizacji zgromadzeni członkowie Stowarzyszenia  dokonali uzupełnienia składu organów oraz przegłosowali zmiany zapisów statutu organizacji. W głosowaniu nad zmianą Statutu ustalono, że skład osobowy Zarządu Głównego będzie liczył 6 osób, a skład Sądu Koleżeńskiego 3 osoby. Dodatkowo ustalono nowy skład osobowy Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

27.06.2015 r. – Szkolenie dla rzeczoznawców organizowane przez SMRTS MOTOEXPERT, Tematyka szkolenia: “Metodologia wyceny maszyn i urządzeń” , Prowadzący: inż. Marek Nawalaniec

07.03.2015 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej SMRTS MOTOEXPERT w Kielcach, Ocena sprawozdania merytoryczno-finansowego za rok 2014

23.02.2015 r. – Rezygnacja z członkostwa w PIM (Polska Izba Motoryzacji)

17.02.2015 – Zmarł V-ce Prezes Organizacji p. Henryk Śliwiński

Po długiej chorobie zmarł Śp. Henryk Śliwiński, który od początku istnienia organizacji piastował funkcję V-ce Prezesa Zarządu Głównego. Henryk Śliwiński był prawnikiem z zawodu, społecznikiem z zamiłowania. Wcześniej pracował jako radca prawny i wiceprokurator rejonowy, a w ostatnich kilkunastu latach prowadził kancelarię adwokacką w Tychach. Był prezesem Ruchu Chorzów, Leśnika Kobiór i GKS Tychy oraz radnym Rady Miejskiej w Tychach. Zawsze pogodny, uśmiechnięty i chętny do niesienia pomocy innym. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 20.02.2015r. w tyskim kościele pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

03.10.2014 r. – zakończenie współpracy z firmą DAT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

01.10.2014 r. – nawiązanie współpracy z firmą AUDATEX POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Zawarcie umowy partnerskiej na korzystanie z oprogramowania Audanet

05.07.2014 r. – Pierwsze Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia MOTOEXPERT, Przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2013, Udzielenie Absolutorium dla Zarządu Głównego

05.07.2014 r. – Szkolenie dla rzeczoznawców zorganizowane we współpracy z DAT Polska Sp. z o.o.  w Kielcach – Obsługa programu SilverDAT II.

30.05.2014 r. – Na mocy uchwały Zarządu Głównego  przyjęcie do Stowarzyszenia MOTOEXPERT dwóch członków zagranicznych

25.03.2014 r. – Przyjęcie do Stowarzyszenia MOTOEXPERT nowych członków zwyczajnych

24.03.2014 r. – Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego o zawieszeniu w prawach członka Sekretarza Stowarzyszenia, p. Jarosłowa Kołodzieja

28.02.2014 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej SMRTS MOTOEXPERT w Kielcach, Ocena sprawozdania merytoryczno-finansowego za rok 2013

27.01.2014 r. – nawiązanie współpracy partnerskiej z firmą DAT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Zawarcie umowy na korzystanie z oprogramowania DAT

03.01.2014 r. –  Na mocy uchwały Zarządu Głównego  przyjęcie do Stowarzyszenia MOTOEXPERT nowych członków zwyczajnych

14 – 15.12.2013 r. – Szkolenie dla rzeczoznawców, organizowane w Kielcach przez Stowarzyszenie MOTOEXPERT

16.08.2013 r. – Spotkanie Zarządu Głównego w Kielcach. W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

16.08.2013 r. –  Na mocy uchwały Zarządu Głównego  przyjęcie do Stowarzyszenia MOTOEXPERT nowych członków zwyczajnych

31.07.2013 r. – Na mocy uchwały Zarządu Głównego  przyjęcie do Stowarzyszenia MOTOEXPERT nowych członków zwyczajnych i członka wspierającego

30.07.2013 r. – Przyjęcie SMRST MOTOEXPERT jako członka Polskiej Izby Motoryzacji (PIM)

29.05.2013 r. – Uchwałą Zarządu Głównego do Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT włączonych zostało 23 nowych członków zwyczajnych

09.04.2013 r. – Rejestracja Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod  numerem KRS 0000457628

15.11.2012 r. – Zebranie Założycielskie w Kielcach, powołanie Komitetu Założycielskiego, Wybór Zarządu Głównego i uchwalenie Statutu organizacji

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT swoją działalność zapoczątkowało w roku 2013 choć pomysł założenia organizacji pojawił się dużo wcześniej. Intensywne działania zmierzające do rejestracji organizacji rozpoczęto w połowie 2012 roku, a ich głównym inicjatorem był pan Christoph Miskiewicz, który  z grupą  osób ściśle związanych z branżą motoryzacyjną przystąpił do realizacji założeń zmierzających do zarejestrowania Stowarzyszenia MOTOEXPERT.