DORADZTWO TECHNICZNE

PORADY TECHNICZNE Z ZAKRESU TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT za pośrednictwem partnerskich i członkowskich rzeczoznawców samochodowych organizacji świadczy doradztwo techniczne w zakresie techniki samochodowej i opiniowania szkód komunikacyjnych powstałych na terenie Polski lub za granicą – Niemcy, Austria, Szwajcaria.

Kontaktując się z rzeczoznawcą samochodowym Stowarzyszenia MOTOEXPERT osoby poszkodowane mają możliwość zlecenia niezelżnemu ekspertowi wykonania kompleksowej opinii technicznej oraz wyceny wartości szkody i ustalenia kosztów naprawy pojazdu. Dodatkowo po szkodach zagranicznych tj. po wypadkach, kolizjach i stłuczkach drogowych na terenie Niemiec, Austrii lub Szwajcarii poszkodowani Polacy mogą liczyć na uzyskanie informacji na temat likwidacji szkody komunikacyjnej za granicą i praw przysługujących w tej sytuacji poszkodowanym nie z własnej winy kierowcom.

Poza doradztwem w sprawach dotyczących szkód komunikacyjnych i ich opiniowania przez niezależnych ekspertów techniki samochodowej , rzeczoznawcy samochodowi Stowarzyszenia MOTOEXPERT dysponując fachową wiedzą oraz posiadając możliwie najwyższe kwalifikacje zawodowe są w stanie świadczyć doradztwo techniczne w zakresie związanym z techniką samochodową i pojazdami mechanicznymi. Doradztwo techniczne rzeczoznawców Stowarzyszenia MOTOEXPERT jest usługą bezpłatną dla Klientów, którzy docelowo zamierzają skorzystać z oferty usług Stowarzyszenia.

TEL: +48 601 495 495