OTRZYMAŁEŚ ZBYT NISKIE ODSZKODOWANIE ? SPRAWDŹ CO ZROBIĆ !

UZYSKAJ DOPŁATĘ LUB PEŁNE ODSZKODOWANIE !

Junge Frau mit Eurobanknote

Z obserwacji procedur przeprowadzania likwidacji szkód majątkowych powstałych wskutek wypadków i kolizji drogowych wynika, iż  bardzo często dochodzi w Polsce do zaniżania odszkodowań powypadkowych, jakie są wypłacane na rzecz osób poszkodowanych. Fakt ten wynika zwykle z różnego rodzaju potrąceń dokonywanych przez Ubezpieczycieli, a także z zaniżania chociażby stawek roboczogodzinowych lub cen części zamiennych przy tworzeniu kosztorysów napraw.

Dlatego też Stowarzyszenie MOTOEXPERT, jako organizacja pozarządowa działająca między innymi na rzecz osób poszkodowanych w niezawinionych wypadkach drogowych w kraju i za granicą, oferuje dla uczestników zdarzeń drogowych możliwość bezpłatnej weryfikacji kosztorysów napraw sporządzanych przez Ubezpieczycieli oraz ewentualną dopłatę do uzyskanego odszkodowania poprzez zawarcie umowy cesji na przejęcie wierzytelności.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaniżyło odszkodowanie? Możemy pomóc !

Jeśli więc zostali Państwo poszkodowani w niezawinionym wypadku drogowym wystarczy, że przedstawicie nam kosztorys szkody rzeczowej oraz decyzję Ubezpieczyciela o przyznaniu odszkodowania, a my – w zależności od rodzaju i charakteru sprawy – dokonamy przejęcia zobowiązania w zamian za dopłatę do Państwa odszkodowania  lub zaproponujemy Państwu dochodzenie należnego roszczenia z udziałem specjalistów.

Po weryfikacji dostarczonej nam dokumentacji, jaką wykonujemy dla naszych Klientów bezpłatnie, zaproponujemy Państwu alternatywne dochodzenie roszczenia lub będziemy mogli przejąć zobowiązanie, wypłacając Państwu ustaloną kwotę należności.

Podstawą dokonania przelewu na Państwa rachunek bankowy będzie wówczaas zawarcie umowy cesji wierzytelności, dzięki której będziemy mogli dochodzić dalszego odszkodowania już bez Państwa osobistego udziału i bez żadnego ryzyka z Państwa strony. Stowarzyszenie MOTOEXPERT będzie mogło samodzielnie dochodzić należności od Ubezpieczyciela, a także samodzielnie pokryje wszelkie opłaty sądowe oraz koszty pomocy prawnej związane z dochodzeniem roszczenia. Ewentualne niepowodzenie w uzyskaniu pełnej kwoty odszkodowania obciąża wyłącznie naszą organizację.

Pieniądze, jakie mogą zostać wypłacone na Państwa konto nie podlegają zwrotowi. Podpisując umowę sami ponosimy ryzyko podjętych przez nas działań.

Information Cube

JAK DZIAŁAMY ?

KOMU POMAGAMY ?

PROCEDURY DZIAŁANIA

ZGŁOSZENIE SZKODY

PYTANIA I ODPOWIEDZI