DLACZEGO MY ?

Powierzając wykonanie usługi rzeczoznawczej, w procesie likwidacji szkody komunikacyjnej, ekspertom techniki samochodowej, biegłym sądowym lub rzeczoznawcom samochodowym będącym członkami Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT stawiają Państwo na:

  doświadczenie (wieloletnia praktyka zawodowa członków Stowarzyszenia)

–  niezależność (wykonywanie niezależnych ocen i ekspertyz technicznych)

–  wiedzę merytoryczną (szkolenia, certyfikaty, odznaczenia)

–  najwyższą jakość usług opartą na standardach europejskich (m.in. prawo UE)

–  charakter międzynarodowy (część naszych członkow wykonuje działalność poza granicami Polski – w Niemczech)

–  charakter organizacji (Stowarzyszenie jest organizacją społeczną)