Błędnie wykonana opinia techniczna po wypadku samochodowym w Niemczech

Niestety często się zdarza, że opinia techniczna wykonana po wypadku samochodowym w Niemczech nie spełnia naszych oczekiwań, a otrzymane odszkodowanie z tytułu odszkodowania jest znacznie zaniżone i niezgodne ze stanem faktycznym. Wykonanie nieobiektywnej, nierzetelnej opinii technicznej może mieć miejsce wówczas, gdy zlecimy wykonanie opinii technicznej uszkodzeń naszego samochodu po wypadku lub kolizji w Niemczech niesolidnemu ekspertowi lub rzeczoznawcy w Niemczech lub w Polsce.

Przyczyną błędow w opiniach technicznych po wypadkach w Niemczech mogą być zbyt krótkie, niedokładne i nierzetelnie oględziny uszkodzeń samochodu okreslajace zakres uszkodzen znacznie odbiegający od stanu faktycznego. Drugim bardzo istotnym powodem wykonania błędnej, nierzetelnej opinii technicznej może być (jeśli opinie zlecamy wykonanie opinii w Niemczech) brak porozumienia pomiędzy poszkodowanymi a niemieckim ekspertem dokonującym oględzin powypadkowego samochodu spowodowane nieznajomością języka niemieckiego czy przepisów niemieckiego prawa.

Jak ustrzec się przed taką sytuacją?

Aby uniknąć takiej sytuacji, gdy po wypadku lub kolizji drogowej w Niemczech oględzin uszkodzeń naszego samochodu będzie dokonywał niekompetentny rzeczoznawca, a co za tym idzie wydana przez niego opina techniczna będzie niezgodna z rzeczywistością, powinniśmy zwrócić się po pomoc do rzeczoznawców samochodowych ze Stowarzyszenia Miedzynarodowych Rzeczoznawcow Techniki Samochodowej MOTOEXPERT w Kielcach.

Niemieccy rzeczoznawcy samochodowi nalezacy do Stowarzyszenia MOTOEXPERT oferują poszkodowanym w wypadkach drogowych na terenie Niemiec Polakom pomoc w zakresie wykonania rzetelnej, dokładnej opinii technicznej, zgodnej ze stanem faktycznym. Wobec tego możemy mieć gwarancję, ze jeżeli zwrócimy się o wykonanie takiej opinii do rzeczoznawców samochodowych ze Stowarzyszenia MOTOEXPERT wykonana przez nich opinia będzie wykonana starannie, dokładnie, zgodnie z faktycznym stanem uszkodzeń samochodu, a wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe pieniądze z odszkodowania pokryją koszt niezbednych napraw.

Co zrobić, gdy wykonano nam błędną opinię techniczną ?

Jeżeli mamy wrażenie, że wybrany przez nas ekspert (rzeczoznawca) wykonał opinię techniczną w sposób niedokładny i niezgodny ze stanem faktycznym możemy wówczas także zwrócić się do doświadczonych i rzetelnych rzeczoznawców samochodowych Stowarzyszenia MOTOEXPERT. Na zlecenie klienta wykonają oni weryfikacje dokonanej wcześniej opinii powypadkowej, poprawiając ją lub – jeżeli została wykonana całkowicie niedokladnie – wykonają nową, poprawną i obiektywną. Będziemy mieć wówczas pewność, że dzięki takiej opinii technicznej otrzymamy możliwie najwyższe odszkodowanie po wypadku w Niemczech.